Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε σημαντικά τον Μάιο. Η αύξηση των τιμών έσπασε το όριο του οκτώ τοις εκατό

Inflation increase rate

Η ενέργεια ήταν επίσης ο μεγαλύτερος παράγοντας που συνέβαλε στον ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτή τον Μάιο. Η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 39% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία της Eurostat.

Μετά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ παρέμεινε αμετάβλητος στο 7,4%, τον Μάιο σημειώθηκε εκ νέου επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του επιπέδου των τιμών. Ο ετήσιος πληθωρισμός στις χώρες που πληρώνουν ευρώ ανήλθε στο 8,1%. Αυτό βασίζεται στην προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Οι τιμές της ενέργειας συνέβαλαν στην επιτάχυνση του πληθωρισμού

Οι τιμές τηςενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 39,2% σε ετήσια βάση, συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το δεύτερο ταχύτερα υγιέστερο στοιχείο ήταν τα τρόφιμα, οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν περισσότερο από εννέα τοις εκατό σε ετήσια βάση. Αντίθετα, οι τιμές των υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον πιο αργό ρυθμό, μόλις κατά 3,5%.

Η Εσθονία έχει το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού

Η Εσθονία συνέχισε να αντιμετωπίζει το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού, όπου όμως ο ρυθμός αύξησης του επιπέδου των τιμών κατά ένα δέκατο της ποσοστιαίας μονάδας ξεπέρασε το όριο του 20%. Οι τιμές στη Λιθουανία αυξήθηκαν κατά 18,5%, ενώ στη Λετονία ο πληθωρισμός ήταν ο τρίτος υψηλότερος (16,4%). ΗΣλοβακία (11,8), η Ελλάδα (10,7) και οι Κάτω Χώρες (10,2) εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διψήφιο πληθωρισμό. Η τελευταία χώρα ήταν η μόνη που σημείωσε πτώση του επιπέδου των τιμών σε μηνιαία βάση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here