Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο ενός έκτακτου φόρου που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή ανώτατου ορίου τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια

The so-called windfall profit tax would apply to producers of electricity that produce electricity using sources other than natural gas. With its proceeds, european Union governments would compensate households for the increase in energy costs.

Ο λεγόμενος φόρος απρόσμενου κέρδους θα εφαρμοστεί στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας άλλες πηγές εκτός του φυσικού αερίου. Με τα έσοδά του, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποζημιώσουν τα νοικοκυριά για την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Νέος φόρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την εισαγωγή ενός έκτακτου φόρου για τις περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί πωλούν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή υψηλότερη από 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ένας φόρος στα έκτακτα κέρδη που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο θα είχε de facto αποτέλεσμα την επιβολή ανώτατης τιμής στην ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, η εισφορά θα εφαρμόζεται μόνο στους παραγωγούς που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας άλλες πηγές εκτός του φυσικού αερίου.

Μέτρα κατά της αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Η χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο έχει εκτοξευθεί στα ύψη, μεταξύ άλλων, επειδή συνδέεται με την τιμή του φυσικού αερίου. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από την ακριβότερη πηγή που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της. Το πιο ακριβό είναι το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικές, ανθρακικές ή ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ φθηνότερη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εισαγωγή του έκτακτου φόρου θα συμβάλει επίσης στην αποσύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου, καθώς οι παραγωγοί θα έχουν κίνητρο να το χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here