Đảng Tự do Canada giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại, nhưng cũng đánh mất nhiều ghế

Sau khi hơn 99% số phiếu được kiểm, có vẻ như thủ tướng Canada Justin Trudeau đã “Chấp nhận một chiến thắng”. Đảng Tự Do của ông đã giành được nhiều ghế nhất nhưng không chiếm đa số. Đảng Bảo Thủ thực tế đã nhận được gần 1,5 phần trăm điểm so với Đảng Tự Do, nhưng do hệ thống bỏ phiếu đa số đã nhận được ít ghế hơn đáng kể.

Thủ tướng Trudeau cần “bắt tay” với ít nhất một đảng đối lập để hỗ trợ Chính phủ thiểu số của ông. Sự lựa chọn khả dĩ nhất là Đảng Dân Chủ Mới, đảng cánh tả lớn nhất của Canada. Lựa chọn khác là Khối Quebec, một đảng theo chủ nghĩa dân tộc và cánh tả. Một liên minh lớn giữa hai đảng lớn nhất là vô cùng khó xảy ra.

Trong cả hai trường hợp, kết quả này có nghĩa là chính sách của Canada có thể sẽ hướng về bên cánh trái. Ngoài ra, có khả năng nhiều chính sách bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện. Một chính phủ được hỗ trợ bởi Đảng Dân chủ Mới có thể gây khó chịu cho thị trường vì Đảng Dân Chủ Mới (NDP) có thể sẽ yêu cầu thuế cao hơn và nhiều quy định hơn để đổi lấy hỗ trợ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here