Lợi nhuận lớn nhất trong năm tới sẽ đến từ ngành điện

Theo các nhà phân tích của S&P Global, đầu tư vào cổ phiếu ngành năng lượng và chăm sóc sức khỏe sẽ có giá trị cao nhất trong năm tới. Ngược lại, lợi nhuận âm được dự tính  đối với các công ty tài chính và bất động sản.

Nếu bạn đầu tư vào S&P 500 trên thị trường chứng khoán New York, bạn có thể mong đợi mức tăng 11,4% vào năm tới, theo ước tính của S&P Global. Danh mục đầu tư của bạn sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu đầu tư vào cổ phiếu của các công ty năng lượng. Theo các nhà phân tích, họ đánh giá mức tăng cao hơn 32 %. Gần 25% được dự tính đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo S&P Global, ngành công nghiệp mang lại lợi nhuận cao thứ ba có lẽ là sản xuất vật liệu công nghiệp cơ bản.

Ngược lại, mua cổ phiếu của các công ty bất động sản sẽ là một khoản đầu tư tồi. Bạn có thể mất tới 12%. Các tổ chức tài chính cũng có khả năng mang lại lợi nhuận âm. Cổ phiếu của các công ty sản xuất hàng tiêu dùng nói chung (+ 7,4%) và tiện ích (+ 7,1%) giữ dưới mức trung bình. Theo S&P Global, cổ phiếu của các công ty viễn thông sẽ tăng 11,2%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here