Ấn Độ cần tăng đầu tư, theo OECD

Mặc dù nền kinh tế của Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng, tỷ trọng GDP của nước này vẫn tương đối thấp. Theo OECD, mức độ đầu tư cần phải được tăng lên để duy trì đà tăng trưởng.

Nền kinh tế Ấn Độ đã trải qua một loạt các cải cách tương đối thành công để đơn giản hóa hệ thống thuế, bãi bỏ quy định kinh doanh hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng. Những bước này đã mang lại kết quả tốt, nhưng theo OECD, điều này có thể vẫn là chưa đủ để phát triển thêm kinh tế của quốc gia đông dân thứ hai thế giới. Ấn Độ đang mong muốn hiện đại hóa hơn nữa, đáng chú ý là lĩnh vực giáo dục, cải thiện các dịch vụ công cộng và đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Do đó, theo OECD, Ấn Độ nên tăng tỷ lệ đầu tư với mức được cho là cao so với các nền kinh tế phát triển (gần 30%), nhưng lại dưới mức trung bình đối với  các nước đang phát triển. Ấn Độ vì thế thua xa Trung Quốc hay thậm chí cả Indonesia. Ở cả hai quốc gia, họ dành ra hơn 30% (ở Trung Quốc thậm chí hơn 40 %) tổng sản phẩm quốc nội.

Mức đầu tư thấp đã được phản ánh trong nền kinh tế Ấn Độ. Đặc biệt, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế chú ý đến mức độ việc làm còn yếu trong các ngành có giá trị gia tăng cao, cũng là nguyên nhân gây ra sự trì trệ ở khu vực nông thôn và khoảng cách không thể phục hồi giữa thu nhập của người dân khu vực nông thôn và thành thị.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here