TOP 5 đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng dịch corona

Graph TOP 5 investment during coronavirus crisis

Graph gold +5%

Vàng

1607 USD mỗi ounce – 1693 USD mỗi ounce / tăng trưởng 5%

Trong giai đoạn này, vàng đã vượt mốc 1.700 USD mỗi ounce, mặc dù giá trị của kim loại quý này yếu đi một chút vào cuối tháng. Giá đã được đẩy lên bởi những ảnh hưởng của đại dịch corona và những hạn chế trên nền kinh tế toàn cầu. Trong thời điểm không chắc chắn trên thị trường, các nhà đầu tư đã một lần nữa trú ẩn tại một “thiên đường an toàn”, đó chính là vàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here