TOP 5 đầu tư trong thời kỳ khủng hoảng dịch corona

Graph Beyond Meat

Beyond Meat

$ 65 mỗi cổ phiếu – $ 99 mỗi cổ phiếu / tăng trưởng 52 %

Cổ phiếu của Beyond Meat, một nhà sản xuất các sản phẩm chay thuần thay thế thịt , đã tăng từ 65 đô la một cổ phiếu lên 99 đô la một cổ phiếu, mức tăng 52% trong tháng. Lý do cho sự tăng trưởng lớn này là sự ra đời của các hạn , chế dãn cách xã hội và đóng cửa các doanh nghiệp công nghiệp, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Vấn đề về nguồn cung thịt trở nên trầm trọng hơn , chưa kể đến việc giá của thịt tăng mạnh . Vì những lý do đó mà nhiều nhà hàng và các chuỗi thức ăn nhanh đã quyết định thay thế thịt bằng những sản phẩm chay giả thịt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here