Nhật Bản đang tìm kiếm địa điểm cho các trang trại điện gió 45 gigawatt. Anh ấy sẽ chọn từ mười người hàng đầu

wind, wind energy, wind farms

Nhật Bản đã mở thầu xây dựng một trang trại điện gió ở Akita, phía bắc đất nước. Đây là một trong mười khu vực được chính phủ Nhật Bản lựa chọn để phát triển năng lượng gió. Vào cuối thập kỷ này, 10 gigawatt công suất lắp đặt sẽ phát triển trên các hòn đảo.

Tuy nhiên, đến năm 2040, kế hoạch của Bộ Công nghiệp Nhật Bản thậm chí còn tham vọng hơn: 30 đến 45 gigawatt công suất gió lắp đặt. Bộ muốn chọn các địa điểm để xây dựng các trang trại điện gió để công suất lắp đặt được tăng lên ít nhất một gigawatt mỗi năm. Bây giờ văn phòng đã mở một cuộc đấu giá để chiếm khu vực Akita ở phía bắc của đất nước.

Trái với kế hoạch ban đầu, cuộc đấu giá được đưa ra sau đó do đại dịch coronavirus. “Việc chuẩn bị mất nhiều thời gian vì chúng tôi cần nói chuyện với đại diện chính quyền địa phương, cũng như các nhà đầu tư tiềm năng có thể tham gia vào dự án”, Bộ Kinh tế Nhật Bản cho biết, theo Reuters.

Các khu vực khác mà các trang trại điện gió có thể phát triển bao gồm ba ở Biển Nhật Bản và một ở Thái Bình Dương. Bộ trước đó đã chọn một tập đoàn gồm nhiều công ty để xây dựng một trang trại điện gió gần 17 gigawatt gần Nagasaki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here