Châu Âu đang tăng cường sự hiện diện đầu tư của mình tại Trung Quốc. Nhưng điều này áp dụng chủ yếu cho các cầu thủ lớn

According to a recent report by research firm Rhodium Group, European investment in China is increasing. However, the growing volume of European investment in China is mainly driven by a handful of large companies.

Theo một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Rhodium Group , đầu tư châu Âu vào Trung Quốc đang gia tăng. Tuy nhiên, khối lượng đầu tư ngày càng tăng của châu Âu tại Trung Quốc chủ yếu được thúc đẩy bởi một số ít các công ty lớn.

Đức, Hà Lan, Anh và Pháp tăng đầu tư vào Trung Quốc

Đức, Hà Lan, Anh và Pháp đã chiếm 87% tổng vốn đầu tư từ châu Âu sang Trung Quốc trong mười năm qua. Trong mười năm trước đó, bốn quốc gia này chỉ chiếm 69% đầu tư châu Âu chảy vào Trung Quốc .

Các lĩnh vực chiếm ưu thế mà đầu tư được định hướng là năm lĩnh vực, cụ thể là ô tô, chế biến thực phẩm và sản xuất, dược phẩm, hóa chất và sản xuất. Họ chiếm 70% tổng số khoản đầu tư có nguồn gốc từ châu Âu. Từ năm 2008 đến năm 2012, tỷ lệ trong năm lĩnh vực này chỉ đạt 57%.

Đức ít đầu tư vào Trung Quốc

Cuộc khảo sát cho thấy đầu tư châu Âu vào Trung Quốc ngày càng tập trung hơn. Các công ty đầu tư vào Trung Quốc thấy rất khó để cho các nhà đầu tư khác vào. Đầu tư đến từ Đức nổi bật nhất, chiếm 43% tổng vốn đầu tư đến từ châu Âu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here