Hoạt động công nghiệp trong khu vực đồng euro giảm. Các công ty đang tích trữ hàng tồn kho chưa bán được

Industrial activity in the euro area fell. Companies are accumulating stocks of unsold production

Nhu cầu suy yếu chủ yếu là do việc tích trữ thành phẩm của các công ty công nghiệp trong khu vực đồng euro. Cuộc khảo sát mới nhất về hoạt động công nghiệp cho thấy khối kinh tế có thể rơi vào suy thoái trong tương lai gần.

Giá trị PMI đang giảm

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong khu vực đồng euro đã giảm dưới 50 điểm xuống 49,8 vào tháng Bảy. Vào tháng 6, nó chỉ trên mốc 52 điểm. Đây là theo một cuộc khảo sát về tình cảm giữa các doanh nghiệp công nghiệp do S&P thực hiện. Giá trị PMI trong khu vực đồng euro do đó đã đạt mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2020, khi đạt 49,6 điểm.

Nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng tăng

Nếu PMI giảm xuống dưới 50 điểm, nó cho thấy sự suy giảm trong hoạt động công nghiệp, trong khi giá trị trên 50 điểm cho thấy sự gia tăng. “Hoạt động công nghiệp ở khu vực đồng euro đang giảm và với tốc độ tương đối mạnh. Điều này làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế trong khu vực. Chris Williamson, nhà kinh tế trưởng tại S&P Global, nói với Reuters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here