Lạm phát ở Liên minh châu Âu tăng trở lại. Các nước thành viên cũ đang dẫn đầu

The annual inflation rate in the European Union reached 11.5 percent in October. This is 0.6 percentage points more than in September. Prices increased by 1.4 percent month-on-month, Eurostat, the European statistical office, said.

The annual inflation rate in the European Union reached 11.5 percent in October. This is 0.6 percentage points more than in September. Prices increased by 1.4 percent month-on-month, Eurostat, the European statistical office, said.

Lạm phát cao nhất ở Estonia

Mặc dù vẫn đúng là Estonia có lạm pháthàng năm cao nhất, một số quốc gia thành viên cũ của Liên minh châu Âu đã đứng đầu bảng xếp hạng tưởng tượng của các quốc gia theo tỷ lệ lạm phát. Điều này đặc biệt đúng ở Hà Lan, nơi phải đối mặt với lạm phát 16,8%, tỷ lệ lạm phát cao thứ năm trong số 27 nước.

Hungary ở vị trí thứ ba

Cũng có sự thay đổi ở vị trí thứ ba, nơi Latvia được thay thế bằng Hungary với tỷ lệ lạm phát hàng năm gần 22%. Pháp vẫn tự hào về mức lạm phát thấp nhất, với giá cả chỉ tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10. Tốc độ tăng giá chậm thứ hai được ghi nhận ở Tây Ban Nha (7,3) và Malta (7,4).

Vẫn đúng là năng lượng đóng góp nhiều nhất cho lạm phát, đắt hơn 41,5% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10. Tính theo tháng, giá năng lượng tăng 6,2%. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá nhanh cũng được ghi nhận bởi thực phẩm, đắt hơn 15,5% so với cùng kỳ năm ngoái và 2,7% so với tháng trước.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here