Lượng phát thải khí nhà kính ở EU đã tăng lên. Nhưng nó vẫn ở dưới mức trước Covid

European Union member states emitted 1.029 billion tonnes of carbon dioxide equivalent in the first quarter of this year.

Các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã thải ra 1,029 tỷ tấn carbon dioxide tương đương trong quý đầu tiên của năm nay. Con số này cao hơn 6% so với cùng kỳ năm trước nhưng ít hơn trong quý đầu tiên của năm 2019.

Hầu hết các khí nhà kính ở Bulgaria

Bulgaria đã chứng kiến mức tăng phát thải khí nhà kính lớn nhất, tăng khoảng 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, mức tăng phát thải nhỏ nhất là ở Luxembourg, dưới một phần trăm. Tuy nhiên, Phần Lan và Hà Lan thậm chí còn cho thấy mức giảm so với cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 1 và 9%, theodữ liệu mới nhất của Eurostat.

Phát thải ở Liên minh Châu Âu

Các hộ gia đình là những người đóng góp lớn nhất vào việc phát thải khí nhà kính, chiếm 24%. Ngành năng lượng theo sau với 21%, trong khi ngành sản xuất đóng góp 1/5 lượng khí thải. Tuy nhiên, theo Eurostat, phát thải khí nhà kính đã tăng lên ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế EU , ngoại trừ các hộ gia đình. Họ đã thải ra cùng một khối lượng khí thải trong quý đầu tiên của năm nay như đã làm từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021. Trước tình hình chiến sự đang diễn ra ở Ukraine, một số nước EU đang cân nhắc việc tăng sử dụng than tạm thời để giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here