EU hướng tới nhiên liệu hàng không bền vững hơn

EU moves towards sustainable aviation fuel

Nghị viện Châu Âu thông qua các quy tắc về việc thay thế dần dầu hỏa bằng nhiên liệu hàng không ít gây ô nhiễm hơn. Đồng thời, định nghĩa về nhiên liệu xanh đã được thay đổi.

MEP thắt chặt các quy tắc do Ủy ban Châu Âu đề xuất

Từ năm 2025, các nhà cung cấp xăng hàng không sẽ được yêu cầu pha trộn ít nhất 2% nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) vào nhiên liệu của họ. Vào giữa thế kỷ này, tỷ lệ SAF trong dầu hỏa dự kiến sẽ tăng lên 85%. Các thành viên của Nghị viện châu Âu đã thông qua một mục tiêu tham vọng hơn nhiều so với mục tiêu do Ủy ban châu Âuđề xuất ban đầu, dự kiến tỷ lệ 63%.

Chính xác thì nhiên liệu xanh có nghĩa là gì?

Nhiên liệu hàng không bền vững sẽ được coi là được làm từ chất thải tái chế, hydro hoặc các nguồn tái tạo. Nghị viện châu Âu cũng đã bao gồm cái gọi là nhiên liệu tổng hợp, được tạo ra bằng cách tái chế carbon, cũng như nhiên liệu được tạo ra từ khí được tạo ra từ quá trình xử lý bụi phóng xạ hoặc mỡ động vật.

Các quy tắc để pha trộn nhiên liệu xanh hơn vào dầu hỏa giờ đây sẽ được chuyển đến từng Quốc gia Thành viên EU để thảo luận và có thể được phê duyệt, và Ủy ban Châu Âu xem xét.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here