Fed đã lên tiếng. Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất và tuyên chiến với lạm phát

The Federal Open Market Committee (FOMC), which decides on the monetary policy parameters within the US Federal Reserve, raised interest rates. And he did so in line with market expectations.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), quyết định các thông số chính sách tiền tệ trong Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, đã tăng lãi suất. Và ông đã làm như vậy phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra một tuyên bố vào tối thứ Tư CST thông báo tăng một phần tư điểm phần trăm trong lãi suất chuẩn lên 0,25 đến 0,5%. Đây là tỷ lệ áp dụng cho cái gọi là hoạt động thị trường mở. Với tốc độ này, các ngân hàng thương mại có thể giao dịch trái phiếu chính phủ với Fed.

Nếu lãi suất tăng, các ngân hàng có động lực lớn hơn để mua trái phiếu, do đó Fed hút thanh khoản dư thừa từ thị trường, khiến lãi suất thị trường tăng và làm giảm nhu cầu chung trong nền kinh tế. Đây chính xác là mục tiêu mà Fed hiện đang theo đuổi, vì nó muốn làm giảm lạm phát, vốn đã ở mức cao nhất trong 40 năm trong ít nhất hai tháng.

Fed cũng đã chỉ ra rằng họ có khả năng tiếp tục tăng lãi suất tại mỗi trong số sáu cuộc họp chính sách tiền tệ còn lại trong năm nay. Con số này sẽ là một phần tư điểm phần trăm để nó sẽ nằm trong khoảng từ 1,75% đến 2% vào cuối năm nay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here