OECD: Một tỷ lệ thuế doanh nghiệp toàn cầu có thể mang lại nhiều hơn so với ước tính ban đầu

OECD: A global corporate tax rate could yield much more than originally estimated

Một thuế doanh nghiệp mới sẽ áp dụng cho lợi nhuận toàn cầu và sẽ được nhắm chủ yếu vào các công ty công nghệ đa quốc gia có thể quyên góp nhiều tiền hơn so với ước tính ban đầu. Theo OECD, gần 140 quốc gia trên thế giới đã sẵn sàng giới thiệu loại thuế này.

Thuế này có thể nâng cao $250 tỷ

Ngay từ năm tới, các công ty đa quốc gia có thể bắt đầu nộp thuế mới. Điều này sẽ áp dụng cho lợi nhuận của họ từ các hoạt động của họ trên khắp thế giới. Thuế này có thể gây ra khoảng 250 tỷ USD, hay khoảng 9% tổng số thuế doanh nghiệp đã trả. Đây là điều mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết trong ước tính sửa đổi của mình.

Ngưỡng tối thiểu ở mức 15 phần trăm

Mức thuế suất sẽ được đặt ở mức 15% và sẽ đại diện cho ngưỡng tối thiểu. Ước tính ban đầu về doanh thu thuế là khoảng 150 tỷ USD. OECD giải thích sự gia tăng năng suất thuế ước tính bởi sự gia tăng lợi nhuận trong những năm gần đây.  Các chính phủ cá nhân đã đồng ý về việc giới thiệu thuế vào năm 2021, nhưng kể từ đó việc thiết lập các thông số thực tế cho phương pháp đánh thuế lợi nhuận của các tập đoàn đa quốc gia đã được giải quyết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here