Phố Wall mạnh lên vào giữa, khi mùa thu nhập bắt đầu. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi công nghệ

The Nasdaq technology index on the New York Stock Exchange gained more than two percent on Wednesday. 

Chỉ số công nghệ Nasdaq trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York đã tăng hơn hai phần trăm vào thứ Tư. Chỉ số S&P 500 tổng thể cũng tăng hơn một phần trăm và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng tăng. Phố Wall bắt đầu làn sóng đầu mùa thu nhập.

Kết quả quý đầu tiên

Các công ty Hoa Kỳ đang bắt đầu báo cáo kết quả tài chính của họ cho quý đầu tiên của năm nay. Một trong những công ty đầu tiên là ngân hàng đầu tư JP Morgan Chase, với lợi nhuận hàng quý giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Cổ phiếu của ngân hàng suy yếu hơn 3%, nhưng Sàn giao dịch chứng khoán New York đã hoạt động đặc biệt tốt vào thứ Tư.

Sự thành công của cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán được kéo lên chủ yếu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, dẫn đầu là các nhà sản xuất chất bán dẫn, và cổ phiếu của các công ty hưởng lợi từ lạm phát cao hiện nay cũng tăng. Đặc biệt, cổ phiếu của các công ty khai thác nhưng giá trị của Delta Air Lines cũng tăng đáng kể. Kết quả hàng quý của họ vượt quá mong đợi và tăng gần sáu phần trăm. 

Họ đã đóng góp vào sự tăng trưởng của toàn ngành, với chỉ số phụ tăng 6,5%. Vào cuối tuần này, một số công ty ngân hàng lớn như Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs và Wells Fargo sẽ công bố kết quả.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here