Too rapid wage growth in the euro area is a risk that could contribute to inflation remaining at record levels for longer in euro-denominated countries.

Europejski Bank Centralny musi dążyć do obniżenia wzrostu płac, wzywa Lagarde

Zbyt szybki wzrost płac w strefie euro jest ryzykiem, które może przyczynić się do tego, że inflacja pozostanie dłużej na rekordowym poziomie...